Indarrean diren araudi garrantzitsuenen bilduma

Indarrean diren araudi garrantzitsuenen bilduma

 

(Gaztelanizako bertsioa hemen. Aquí la version en castellano)

 

Establezimendu publikoen eta jolas-jardueren kokapena arautzen duen ordenantza

 

 

Jabari eta erabilera publikoko espazioen okupazioak arautzeko udal ordenantza

 

  • Auzoko dendei eragiten die bereziki.

 

Oinezkoen eta ibilgailuen zirkulaziorako ordenantza

 

  • Atal espezifiko bat dago Alde Zaharreko mugikortasunari dagokionez, baita zamalanetarako ere: ordutegiak eta helbideak, etab.

 

Etxebizitza turistikoaren erabilera eta ohiko etxebizitzako erabilera turistikorako logelen alokairua arautzen duen udal ordenantza

 

 

Hiri-hondakin solidoen garbiketa- eta bilketa-zerbitzua

 

  • Ordutegiak, merkataritza biltzeko egutegia, tamaina handiko hondakinak, etab.

 

Zarata eta bibrazioen kutsadura akustikoari aurre egiteko udal jarduera arautzen duen ordenantza

 

  • Pertsonen kontzentrazioa, musika kalean, tabernetan, etxera iristen den zarata, etab.
  • Ordenantza hau 2021eko ekainaren 24an Udalak hasierako onarpena eman ondoren aldatuko da. Abuztuaren 23ra arte dago epea alegazioak aurkezteko.

 

Gizalegeari buruzko ordenantza

 

  • Udal ordenantza, deserosotasunak sortzen dituzten, osasungarritasun- eta higiene-baldintzak aldatzen dituzten edo pertsonentzat arriskutsuak diren jardueretatik bizilagunak babesteko udal jarduera arautzen duena.